חוג ובית ספר להיאבקות בסגנון WWE בהדרכת גרי רויף

רשימה ישנה של מתאבקים יהודים


Jewish Wrestlers - By Gery Roif Bill Goldberg, 
Ric "The Equalizer" Drasin
Raven(Scott Levy), 
Dean Malenko(Dean Simon), 
Marc Mero,
Barry Horowitz, 
Paul Heyman, 
Robbie Ellis (Rob Elowitch)
Joel Gertner 
Mark Lewin 
Abe Jacobs 
Ruffy Silverstien, 
Rafael Halperin (now a rabbi in  Israeal who was active in the 50's for Vince sr) 
Abie Coleman 
Ida Mae Martinez 
Ernie Roth (Grand Wizard) 
George Weingeroff (from Poffo`s ICW) 
David Flair(Ric`s 1st wife was jewish) 
Don Curtis 
Kevin Nash 
Randy Savage & Lanny Phoffo(their mother was jewish) 
Sammy Cohen 
Moondog Spot (Larry Lanthman) 
Nasty Boy Jerry Saggs (Jerry Saganovich) 
Nasty Boy Brian Knobs (Brian Yandrisovitz) 
Abe Ford(Abe Abrams) 
Albert/A-Train ( Matt Bloom) 
Josue Mercado(Indies) 

Announcers: 
David Menahem Penzer 

Promoters: 
Sam Muchnick, Willie Gilzenberg, Jack Pfefer, 
Alex Goldstien (major promoter in France before and after the 2nd world war) 

Managers: 
Saul Weingeroff 


בארי הורוביץ

מתאבק ה-WWF היהודי, בארי הורוביץ